Doneren & steun voor particulieren

Schenken aan Stichting Science4Animals

Steunt u onze missie? Dan kunt u ons helpen op verschillende manieren! Naast bedrijven, kunnen ook particulieren kunnen Stichting S4A steunen door een eenmalige financiële bijdrage via deze website, maar ook door ons te volgen en nieuwsberichten op onze social media platforms te delen, en ons te helpen met het verspreiden van onze nieuwsberichten. Voor gerichtte donaties t.b.v. diersoortgroepen, onderzoekers en projecten kunt u het beste via deze uw donatie doen. U magnatuurlijk een  bijdrage overmaken op NL29 TRIO 0338 73 69 99 (Swift/BIC-code: TRIONL2U) t.a.v. “Science4Animals".​ Wellicht wilt u zelfs een actie te doen voor onze stichting of een periodieke schenking doen of Stichting S4A opnemen in uw nalatenschap. We lichten op deze pagina de mogelijkheden verder toe.

Vrouw en Golden Retriever knuffelen
Periodieke schenkingen

U kunt Stichting Science4Animals op verschillende manieren financieel ondersteunen. U kunt dit doen door een eenmalige donatie, maar ook door een periodieke schenking. Dit kan fiscaal voordelig zijn. Het is mogelijk om via een periodieke schenking een hoger nettobedrag te schenken zonder meerkosten voor de donateur. U helpt hiermee Stichting S4A voor langere periode van inkomsten die ingezet worden voor onze missie. Dit kan bij voorkeur via de notaris, maar kan dit ook via een formulier van de Belastingdienst, hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Stichting S4A heeft tevens de ANBI-status van de Nederlandse belastingdienst.verkregen met terugwerkende kracht (vanaf 01-01-2018). Stichting Science4Animals heeft als RSIN nummer 858000301. Deze status maakt het mogelijk om uw gift aftrekbaar te maken van van uw belasting.

Help ons projecten te steunen die kennis genereren m.b.t. het voeren en houden van paarden, gezelschapsdieren en (pet)exoten & dierentuindieren

Science4Animals in uw nalatenschap opnemen

U kunt Science4animals ook steunen door Stichting Science4Animals op te nemen in het testament. Dit kan door middel van:

  • Erfstelling: het is mogelijk om Stichting Science4Animals bij testament te benoemen tot (mede)erfgenaam. Door middel van zo'n erfstelling ontvangt Science4Animals een percentage van uw nalatenschap dat u heeft vastgesteld.
  • Een legaat: u maakt Stichting Science4Animals geen erfgenaam maar u laat in uw testament een vastgesteld geldbedrag of een vastgesteld percentage opnemen. Het is zelfs mogelijk een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond, etc.) na te laten aan Stichting Science4Animals.

Erfstellingen kunnen door Stichting Science4Animals slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Geen successiebelasting
Wanneer Science4Animals de status ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI) heeft verkregen zal de gift tevens worden vrijgesteld worden van successierechten.

Mocht u Stichting S4A willen opnemen in uw nalatenschap dan raden wij u aan contact op te nemen met uw notaris en met hem de mogelijkheden te bespreken.

Geen bijdrage maar toch S4A steunen? Volg ons!

Social media is niet weg te denken in de huidige tijd. Voor sponsoren is het belangrijk dat zichtbaar is dat veel mensen, bedrijven en instellingen onze missie belangrijk vinden. Daarom is het waardevol dat dat u S4A volgt of liket op Facebook, of u inschrijft voor onze nieuwsbrief! Op die manier steunt u al kosteloos onze missie.

Kom in actie!

Het is natuurlijk ook mogelijk om een actie te doen voor S4A. Die opbrengst kunt u doneren aan S4A.

Vragen & Contact

Mocht u een van de openstaande opties willen bespreken, dan bent u altijd welkom contact op te nemen met de voorzitter van Science4Animals. Wij helpen u graag verder om u zo nodig in dit proces te begeleiden of aanvullende informatie te verstrekken.

Vrouw en Golden Retriever knuffelen

Word lid van onze community

Door lid te worden van onze community steun je S4A

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief