2 paarden in een wei 2 paarden in een wei

Hoe wordt mijn bedrijf of instelling sponsor?

Hoe wordt mijn bedrijf of instelling sponsor?

Stichting S4A is afhankelijk van sponsoren en donaties. Daarvoor hebben wij hulp nodig van bedrijven, overheden en kennisinstellingen die de missie van S4A willen steunen. Zo kunnen we het (studenten)onderzoek bevorderen voor diverse  diersoorten. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van onze sponsorpakketten. De bedoeling is dat een zo’n groot mogelijk gedeelte van de sponsorgelden daadwerkelijk ten goede komt aan het onderzoek. De S4A is haar sponsoren zeer dankbaar maar vraagt begrip voor de mate waarin interactie met individuele sponsoren en donoren kan plaats vindt om juist de overhead zoveel mogelijk te beperken.

De kleine panda, ook wel gekend als de katbeer.

Mogelijkheden voor donatie en sponsoring

S4A biedt verschillende mogelijkheden tot sponsoring, in de vorm van drie verschillende sponsporpakketten, zilver, goud en platinum. Onder deze tekst kunt u de opties bekijken in de drie verschillende kolommen. Het is ook mogelijk om als bedrijf een (eenmalige) donatie te doen aan S4A.

Mocht u graag meer willen weten over de sponsorpakketten en de mogelijkheden, neem dan contact met ons op.

Bent u een privepersoon. Dan kunt u ons ook steunen door een donatie te doen. U kunt ons ook nog op andere manieren steunen. Lees hier hoe!

Stichting S4A heeft een ANBI status verkregen sinds 01-01-2018. Een donatie kan dan onder voorwaarden ook gunstig zijn. 

Onze sponsorpakketten

Uw bedrijfslogo wordt (naar verhouding) getoond op de S4A website t.o.v. overige sponsorpakketten. Sponsoren mogen op bedrijfswebsite en gerelateerde communicaties aangeven dat zij het S4A ondersteunen door het S4A logo i.c.m. een standaardtekst te vermelden*.

Vormen van “In kind” sponsorschap ter waarde van 1500 euro/jaar door bedrijven die operationele ondersteuning (websiteontwikkeling, media, onderwijsactiviteiten en campagnes van S4A) zijn in beperkte mate bespreekbaar en dienen goedgekeurd te worden door het bestuur.

Contacteer ons

zilver 1500 /jaar

Uw bedrijfslogo wordt (naar verhouding) getoond op de S4A website t.o.v. overige sponsorpakketten (grootte, plaatsing & frequentie). Goud sponsoren worden tevens vermeld op uitgaande communicaties waarop sponsorvermelding plaats vindt. Sponsoren mogen op bedrijfswebsite en gerelateerde communicaties aangeven dat zij het S4A ondersteunen door het S4A logo i.c.m. een standaardtekst te vermelden*.

Vormen van “In kind” sponsorschap ter waarde van 2500 euro/jaar door bedrijven die operationele ondersteuning (websiteontwikkeling, media, onderwijsactiviteiten en campagnes van S4A) zijn in beperkte mate bespreekbaar en dienen goedgekeurd te worden door het bestuur.

Contacteer ons

goud 2500 /jaar

Uw bedrijfslogo wordt (naar verhouding) getoond op de S4A website t.o.v. overige sponsorpakketten (grootte, plaatsing & frequentie). Platinum sponsoren worden tevens vermeld op uitgaande communicaties waarop sponsorvermelding plaats vindt. Sponsoren mogen op bedrijfswebsite en gerelateerde communicaties aangeven dat zij het S4A ondersteunen door het S4A logo i.c.m. een standaardtekst te vermelden*.

Bij Platinum bestaat naast bespreekbaarheid van een vorm van “in kind” sponsorschap ter ondersteuning van operationele zaken van S4A, ook de mogelijkheid om, onder voorwaarden, "in kind" een (student)project te sponsoren binnen de missie & doelstelling van het S4A. Dit dient tevens goedgekeurd te worden door het bestuur.

Contacteer ons

platinum5000 /jaar

*Het logo van S4A mag niet worden gebruikt op productverpakkingen en niet gebruikt worden in de context van product claims.

Onafhankelijkheid & Leertraject

Voor alle pakketten geldt dat de S4A besluit over de toewijzing van gelden aan (studenten)projecten. In geval van het afname Platinum pakket kan de S4A met de sponsor overleggen om een specifiek thema of onderzoekslijn binnen de pijlers en doelstelling van het S4A met voorkeur te ondersteunen. Het gaat hier echter niet om productonderzoek maar om beantwoording van fundamentele onderzoeksvragen of vragen die de onderzoeker/aanvrager heeft geformuleerd. De onafhankelijkheid van het onderzoek, de geassocieerde onderzoekers en publiceerbaarheid van het onderzoek dient te allen tijde door sponsoren of donateurs te worden gerespecteerd. Donateurs en sponsoren dienen zich bewust te zijn dat het studentenonderzoek onderdeel uitmaakt van een leertraject. In een leertraject, en onderzoek in het algemeen, kunnen zaken anders lopen dan vooraf verwacht.

Het streven van zowel begeleiders als student is betrouwbare data op te leveren die gerapporteerd kan worden. Echter, wanneer nieuwe kennis gegenereerd wordt door het opzetten van een nieuwe methode of een diersoort specifieke aanpassing van een methode, bestaat een risico dat het traject anders verloopt dan gedacht. Ook dit kan nieuwe inzichten opleveren maar dit kan afwijken van de oorspronkelijke intentie. Onderzoek doen is nu eenmaal een dynamisch en vaak tijdrovend proces. Daarom kan geen resultaatverbintenis worden vastgelegd. De S4A probeert vooral bij de beoordeling van het onderzoek- of projectvoorstel voor subsidie de haalbaarheid van de doelen door ervaren onderzoekers in te schatten om de kans op relevante output te verhogen.

Voorwaarden

S4A gaat ervan uit dat bedrijven onze missie en primaire doel van S4A steunen, namelijk (studenten)onderzoek mogelijk maken voor diverse diergroepen. S4A toont de sponsoren, in de mate van het mogelijke naar rato van hun bijdrage, onderscheidend op de website en eventuele andere communicatiemiddelen.

Sponsoren kunnen geen exclusiviteit verkrijgen voor het sponsoren van S4A, nog exclusieve aanspraak maken op S4A geassocieerde onderzoekers.

Partners & sponsors

Platinum sponsors

Goud sponsors

Zilver sponsors