Oprichting stichting Science4Animals (S4A)

img

Op 4 oktober 2017 om 9.30 is ten kantore van Notaris van der Hammen te Zevenhuizen (ZH) Stichting Science4Animals (S4A) opgericht. Stichting S4A wil voornamelijk kennis genereren m.b.t. paardachtigen, gezelschapsdieren, pet exoten en dierentuindieren. De oprichting van Stichting S4A is een eerste stap om (studenten) onderzoek m.b.t. deze diersoorten te bevorderen en te ondersteunen. De oprichting van S4A maakt het mogelijk om fondsen voor dit doel te werven. Stichting S4A richt zich vooral op kennis die nodig is om dieren goed te voeren, te huisvesten en te verzorgen en "gezond te houden". De natuurlijke behoeften van het dier worden hierbij als uitgangspunt genomen. De verworven kennis wordt in het publieke domein gedeeld en kan ingezet worden in het onderwijs van diverse kennisinstellingen. Op deze wijze wil S4A de ontwikkeling van en de integratie van wetenschappelijk gebaseerde kennis in het toegepaste onderwijs stimuleren en het welzijn van gehouden dieren bevorderen. Het oprichtingsbestuur van Stichting "S4A" wordt gevormd door David van Doorn (voorzitter), Francine Wartena (secretaris), Jeroen Pauw (penningmeester), Joeke Nijboer, Tjalling Huisman en Martin Verstegen.

Voorzitter: Dr. Ing. D.A. van Doorn MSc.
Email: info@science4animals.nl
Tel: +31 (0)30 73 70 763

img Persbericht S4A – 04-10-2017: Oprichting Science 4 Animals